Vi har skrivit sagor utifrån bilder som vi lagt i den ordning som vi tycker.